Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
     
                 
 

 
         
   
     
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »        
============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.
============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Tạ ơn Chúa v́ Lời Ngài qua đầy tớ Ngài. Hội Thánh chân thành cảm ơn Mục sư Hà Minh Vinh đă đến thăm viếng và có sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của ông bà mục sư.

============= *** =============

 Cảm tạ ơn Chúa đă ban cho chương tŕnh Thánh Kinh Hè (VBS) dành cho các em Thiếu Nhi & Thiếu Niên trong và ngoài Hội Thánh vừa qua được diễn ra đầy phước hạnh. Hội Thánh cũng xin cảm ơn đến ban Thanh Thiếu Niên và tất cả con cái Chúa đă dự phần trong chương tŕnh.

   

============= *** =============

Tạ ơn Chúa đă cho Trại Bồi Linh Nam Nữ Giới trong Hội Thánh diễn ra (Chúa Nhật 2 tháng 7 đến Thứ Ba 4 tháng 7 năm 2017) tại Lake Houston Wilder-ness Park trong vui thỏa, b́nh an và kết qủa tốt đẹp theo ư chúa.

                                

============= *** =============

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Bà Đào T. Ánh Sáng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
 Ngày: 08/13/2017
 Mục sư: Mục Sư Hà Minh Vinh
 Chủ Đề:

Công vụ Đức Thánh Linh

 Kinh Thánh:

1 Cô-rinh-tô 12: 4-11; Ga-la-ti 5:22-25

 Câu Gốc:

Ga-la-ti 5:16

 

Bài Giảng Tuần Trước

 
 
 

   

   

   TỜ CHƯƠNG TR̀NH  /  BULLETIN

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

       
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
   
Thờ Phượng: 08/13/2017 
Thờ Phượng: 08/06/2017 
Thờ Phượng: 07/30/2017 
 

  Số lần truy cập website:

  Counter for Forums

 
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
             
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org