Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
     
                 
 

 
         
   
     
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »        
============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.
============= *** =============

Trại Bồi Linh Nam Nữ Giới trong Hội Thánh sẽ diễn ra từ 3 giờ chiều Chúa Nhật 2 tháng 7 đến 12 giờ chiều ngày Thứ Ba 4 tháng 7 năm 2017 tại Lake Houston Wilder-ness Park. Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho Trại Bồi Linh sẽ được diễn ra trong vui thỏa, b́nh an, và kết quả. .

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Cảm tạ Chúa đă đưa một tín hữu tin nhận Chúa trong ngày Lễ Phục Sinh.  Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho linh hồn này trên bước đường theo Chúa.

============= *** =============

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh "Thương Khó và Phục Sinh" đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============

Tạ ơn Chúa v́ Lời Chúa qua đầy tớ Ngài. Hội Thánh Houston chân thành cảm ơn Mục sư Phan Thanh B́nh đă đến thăm viếng và có sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của Mục sư

============= *** =============

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Nguyễn P. B. Sơn

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
 Ngày: 04/23/2017
 Mục sư: Mục sư Thái Phú Quí
 Chủ Đề:

Với Bạn, Chúa Jesus Là Ai?

 Kinh Thánh:

Giăng 7:37-44; 9:13-17

 Câu Gốc:

Giăng 7:38

    

 Bài Giảng Tuần Trước

 
 
 

   

   

   TỜ CHƯƠNG TR̀NH  /  BULLETIN

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

       
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
   
Thờ Phượng: 04/23/2017 
Thờ Phượng: 04/16/2017 
Thờ Phượng: 04/14/2017 
 

  Số lần truy cập website:

  Counter for Forums

 
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
             
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org