ENGLISH SERVICE  @ 10:00 AM   ||

 THỜ PHƯỢNG TIẾNG VIỆT  @ 11:15 AM

Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us

       
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                       
   

 
     
       
                       
 

 

                    THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »          

 

Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh.
 
 

CẢM TẠ / THANKSGIVING

 

Hội-thánh đă long-trọng cử-hành Thánh Lễ Báp-Tem cho năm (5) tân tín hữu dưới sự cầu-nguyện và chúc phước của Mục sư Quản Nhiệm Thái Phú Quí.  Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho các con dân của Ngài trên bước đường theo Chúa.

 

Hội Thánh vui mừng cảm tạ Chúa v́ trong những tuần lễ vừa qua đă có 6 linh hồn tiếp nhận Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng và dẫn dắt những tân tín hữu này trên bước đường mới theo Chúa, để đức tin được vững vàng và đời sống thuộc linh được lớn lên trong Chúa.

 

Hội Thánh Chúa gửi lời chúc mừng đến tất cả các người mẹ trong Hội Thánh nhân ngày Hiền Mẫu! Nguyện ơn lành và t́nh yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trên mỗi người mẹ trong gia đ́nh, và các bà sẽ trở nên nguồn phước hạnh và t́nh yêu cho những ngườichung quanh.

 
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »    

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm ÔB. MS Thái Phú Quí
Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm ÔB. MS Thái Phú Quí

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Trung Niên Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
   
 Ngày: 05/22/2016
 Mục sư: MS Thái Phú Quí
 Chủ Đề:

Được Gây Dựng Và B́nh An Từ Thánh Linh

 Kinh Thánh:

1 Cô-rinh-tô 14:26-33

 Câu Gốc:

1 Cô-rinh-tô 14:39-40

    

 Bài Giảng Tuần Trước

 
     
 

           

   TỜ CHƯƠNG TR̀NH  /  BULLETIN

 

  T̀M HIỂU PHÚC ÂM  /  THE GOSPEL

       

  SỐ HIỆN DIỆN  / PRESENCE WEEKLY

         
   
Chúa Nhật: 05/22/2016
Người Lớn - Adults: 70
Thanh Niên - Youths: 19
Thiếu Nhi - Children: 30
Tổng Số Hiện Diện: 119
   
Thờ Phượng: 05/22/2016 
Thờ Phượng: 05/15/2016 
Thờ Phượng: 05/08/2016 
 

  Số lần truy cập website:

  Counter for Forums

 
 
» T́m Đâu Ra Hạnh Phúc...
» Trở Về Mái Nhà Xưa...
» Lời Làm Chứng Sống...
» Lời Làm Chứng...
» Ông Lê Thanh Nhàn 1,2,3...
» More....
                 
  Copyright © 1975-2015 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org