Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
     
                 
 

 
         
   
     
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »        
============= *** =============

Xin quư tín hữu cầu nguyện, chuẩn bị, mời thân hữu, và tham dự chương tŕnh Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh của Hội Thánh trong năm nay. Lễ Giáng Sinh: Chúa Nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017, lúc 19:30.

============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Cảm tạ Chúa đă đưa một tín hữu tin nhận Chúa trong ngày Lễ Tạ Ơn.  Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho linh hồn này trên bước đường theo Chúa.

           

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Tạ Ơn đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============

 Cảm tạ ơn Chúa đă ban cho chương tŕnh Thánh Kinh Hè (VBS) dành cho các em Thiếu Nhi & Thiếu Niên trong và ngoài Hội Thánh vừa qua được diễn ra đầy phước hạnh. Hội Thánh cũng xin cảm ơn đến ban Thanh Thiếu Niên và tất cả con cái Chúa đă dự phần trong chương tŕnh.

   

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

ÔB. Nguyễn Văn Tuấn

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Trần Bích Miên

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
 Ngày: 12/10/2017
 Mục sư: Mục Sư Thái Phú Quí
 Chủ Đề:

Những Người Tầm Thường Cho Công Tác Phi Thường

 Kinh Thánh:

Mác 3:13–19

 Câu Gốc:

Mác 3:14

Bài Giảng Tuần Trước

 
 
 

   

   

   PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –DAILY DEVOTION

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

       
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

 
Thứ Hai - Phước Hạnh Thiêng Liêng 2
Thứ Ba - Con Đường Phước Hạnh
Thứ Tư - Vật Lộn Với Đức Chúa Trời
Thứ Năm - Chọn Phước Lành hay Rủa Sả
Thứ Sáu - Phước Lành Cho Người Trung Tín
Thứ Bảy - Phước Hạnh Khi Bị Bắt Bớ
Chúa Nhật - H́nh Phạt Cho Người Làm Ác
 
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
             
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org