Trang Nhà Mục Vụ Sinh Hoạt Giảng Luận Tin Lành Nối Mạng Liên Lạc
GIẢNG LUẬN - WEEKLY SERMONS
 
Tựa Bài Giảng - Sermon Titles Giảng Luận - Lecture Date Nghe - Listen Download Files
Một Hội Thánh Cầu Nguyện Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 12/27/09 wma
Hai Sự Lựa Chọn - Phần III Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 12/20/09 mp3
Giáng Sinh Với Cụ Si-mê-ôn Mục Sư Lưu Đức Thọ 12/13/09 mp3
Giáng Sinh Với Tiên Tri Ê-sai Mục Sư Lưu Đức Thọ 12/06/09 mp3
Tiêu Chuẩn Chấp Sự Mục Sư Lưu Đức Thọ 11/29/09 mp3
Tay Chúa Nắm Tôi Mục Sư Lưu Đức Thọ 11/22/09 mp3
Hai Sự Lựa Chọn - Phần II Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 11/15/09 mp3
Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Mục Sư Lưu Đức Thọ 11/01/09 mp3
Hai Sự Lựa Chọn Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 10/25/09 mp3
Surrendering To God Truyền Đạo Việt Nguyễn 10/18/09 mp3
Tiêu Chuẩn Của Chấp Sự - Phần III Mục Sư Lưu Đức Thọ 10/11/09 mp3
Chấp Sự: Bạn Là Ai? - Phần II Mục Sư Lưu Đức Thọ 10/04/09 mp3
Chấp Sự - Phần I Mục Sư Lưu Đức Thọ 09/27/09 mp3
Cơ Đốc Nhân Với Việc Làm Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 09/20/09 mp3
Tại Sao Phải Học Kinh Thánh Mục Sư Lưu Đức Thọ 09/13/09 mp3
V́ Chúa Nên Yêu Nhau Mục Sư Lưu Đức Thọ 09/06/09 mp3
Dụng Tâm T́m Kiếm Chiên Lạc Mục Sư Lưu Đức Thọ 08/30/09 mp3
Uy Quyền Danh Chúa Jêsus Mục Sư Lưu Đức Thọ 08/23/09 mp3
Một Hội Thánh Mẫu Mực Mục Sư Lưu Đức Thọ 08/16/09 mp3
Lời Nói Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 08/09/09 mp3
Nắm Giữ Hôn Nhân Mục Sư Lưu Đức Thọ 08/02/09 mp3
Hăy Giữ Kẻo Trôi Lạc Mục Sư Lưu Đức Thọ 07/26/09 mp3
Lời Từ Giả Của Môi-Se Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 07/19/09 mp3
Người Chúa Chọn Mục Sư Nguyễn Hoài Đức 06/28/09 mp3
Hiếu Tử & Từ Phụ Đavít Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 06/21/09 mp3
Đường Vào Thiên Đàng (Radio) Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 06/14/09 mp3
Cầu Nguyện Như Chúa Dạy -Phần IV Mục Sư Lưu Đức Thọ 06/14/09 mp3
Cầu Nguyện Như Chúa Dạy -Phần III Mục Sư Lưu Đức Thọ 06/07/09 mp3
Nói Ǵ? Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 05/31/09 mp3
Cầu Nguyện Như Chúa Dạy - Phần II Mục Sư Lưu Đức Thọ 05/17/09 mp3
Người Phụ Nữ Đảm Đang Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 05/10/09 mp3
Cầu Nguyện Như Chúa Dạy - Phần I Mục Sư Lưu Đức Thọ 05/03/09 mp3
Công Dân Thiên Quốc Mục Sư Lưu Đức Thọ 04/26/09 mp3
Ch́a Khóa Của Chúa Phục Sinh Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 04/19/09 mp3
Chúa Sống Trong Tôi Mục Sư Lưu Đức Thọ 04/12/09 mp3
Chúa Gánh Đau Thương Mục Sư Lưu Đức Thọ 04/10/09 mp3
Tại Ghết-se-ma-nê Điều Ǵ Xảy Ra? Mục Sư Lưu Đức Thọ 04/05/09 mp3
Thái Độ Trong Sự Thờ Phượng Truyền Đạo Nguyễn T. Bạch 03/29/09 mp3
Chúa Truyền Phải Nên Thánh Mục Sư Lưu Đức Thọ 03/22/09 mp3
Trang Bị Để Phục Vụ Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 03/15/09 mp3
Chứng Đạo - Giá Phải Trả ! Mục Sư Lưu Đức Thọ 03/08/09 mp3
Chỗ Đứng Của Tôi Hôm Nay (Radio) Mục Sư Dương Đ́nh Nguyện 03/01/09 mp3
Mở Cửa Thiên Đàng Mục Sư Lê Thế Đinh 03/01/09 mp3
Hội Đồng Truyền Giáo Mục Sư Lê Thế Đinh 02/28/09 mp3
Bí Quyết Để Được Thánh Hóa Mục Sư Lưu Đức Thọ 02/22/09 mp3
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Copyright © 1975-2010 Hội-Thánh Tin-Lành Houston                                                                                                                           www.tinlanhhouston.org